ALUSTAME SOOJUSTRASSIDE PROJEKTI !

Alustamiseks
1. lugege läbi juhend Soojustrasside mõju taimestikule ja lumikattele, ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОТРАСС НА СНЕЖНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ja tutvuge mõõtmiste nimekirjaga MÕÕTMISED JA VAATLUSED – Soojustrassid, ИЗМЕРЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ.
2. Kontrollige, kas vajalikud mõõtmisvahendid on koolis olemas!
Mulla termomeetreid saab Narvas Sergei Sharkovi käest!
teiste mõõteriistade juurdehankimiseks saatke kiri Teaduskerale.
3. Leidke õpilased, kes on huvitatud sellest projektist ja uurimistöö koostamisest! Paluge neil läbi lugeda projekti ja värvuste määramise juhendid Taimestiku värvuse määramise juhend, Определение цвета с помощью Paint.
3. Otsige koos õpilastega kooli lähedal soojustrass, mille ümbruses saab uuringuid läbi viia! Tähistage mõõtmisala turvaliselt! Soojustrasside uurimisala
.
4. Laadige alla andmete sisestamise fail Soojustrassid-mõõtmistulemused KOOL, lisage faili nimesse oma oma kooli nimi ja tehke see õpilastele kättesaadavaks.
5. leppige õpilastega kokku mõõtmiste ajakava ning andmete ja fotode salvestamise kord. Soovi korral võite oma andmeid ja fotosid laadida Teaduskera ühiskettale. Selleks saatke Teaduskerale soov ja e-mailide nimekiri, kellega tahate oma faili jagada;
6. Määrake mõõtmiskoha GPS koordinaadid, tehke fotod mõõtmiskohast ja esimesed fotod taimkattest ning alustage mulla temperatuuri ning pinnakatte temperatuuri mõõtmistega.
7. Kuna sügis edeneb, siis määrake võimalikult kiiresti ka mõõtmisruudul kasvavate taimeliikide arv.
8. Jätkake igapäevaseid GLOBE atmosfäärimõõtmisi!

Jõudu tööle! Kui midagi jääb arusaamatuks, saatke e-mail oma kõsimustega aadressile ylle.kikas@gmail.com

Kutsume koole osalema soojustrasside projektis!

Vapramäe seminaril algatatud idee – uurida soojustrasside mõju taimedele – on jõudnud projekti alustamise faasi.  TÜ botaanik Ene Kook ja Narva Keeltelütseumi õpetaja Sergei Sharkov koostasid mõõtmiste ja fotode analüüsi juhendid.

Tutvuge esialgsete juhenditega, mis aitavad otsustada, kas teile  ja teie õpilastele pakub huvi selles projektis osalemine! Kohe-kohe saab valmis ka venekeelne tegevusjuhend.

GLOBE soojustrasside ühisprojekt2;    Taimestiku värvuse määramise juhend

Определение цвета с помощью Paint;

Kui otsustate osaleda, siis registreeruge, saates kirja Teaduskera maililisti teaduskera@lists.eenet.ee  ja alustage projektiga niipea kui võimalik!

Ühisprojekti käigus saavad õpilased uurida, kuidas mulda lisandunud soojus mõjutab taimestiku arengut. See on nagu väike kliimasoojenemise mudel! Tähtis on leida  kooli ümbruses sobiv uurimisala: kohalik soojustrass ja selle kõrval asuv avatud ja turvaline  rohttaimedega kaetud ala.

Soojustrasside uuring aitab motiveerida õpilasi traditsiooniliste GLOBE mõõtmiste tegemiseks. Uurimisküsimustele vastamiseks on vaja mõõta õhu, maapinna ning mulla temperatuure ning jälgida soojustrassil ja selle kõrval kasvava taimestiku arengut (eriti vegetatsiooniperioodi alguses ja lõpus). Taimestikust tehakse fotosid ja määratakse pilditöötlusprogrammi PAINT abil nende värvus (taimestiku rohelus). See osa projektist sobib eriti IT-huvilistele õpialstele.

Projektis osalemine on jõukohane põhikooli õpilastele, kuid võib anda head materjali ka gümnaasiumi uurimistöö koostamiseks. Ühisprojektis osalevad koolid teevad kõik samu mõõtmisi ja nii õnnestub lisaks soojustrasside mõjule uurida ka rohttaimede vegetatsiooniperioode erinevates Eesti paikades.

 

 

Ühisprojektide seminar Vapramäel

toimub 20. – 21. augustil Vapramäe Loodusmajas .

Arutame Ida-Virumaa ja teiste Eesti piirkondade GLOBE koolide ühiste uurimisprojektide algatamist.

Ootame eriti Narva ja Ida-Virumaa, aga ka teiste GLOBE koolide õpetajaid, kes on huvitatud GLOBE mõõtmistele sügavama mõtte andmisest  ja oma õpilaste uurimistööde toetamisest.

Registreerumine kuni 12. augustini  http://doodle.com/poll/kkcr4ku2p2ffubtv 

Vapramäe Loodusmaja asub Tartu ja Elva vahel Elva jõe kaldal. Kohale saab lihtsalt ka ühistranspordiga Vapramäe peatusse, vt peatus.ee

Teaduskera Vapramäel kava

GLOBE päev Narvas

18. aprillil toimub Narvas GLOBE programmi päev eesti, vene, ja inglise keeles õppivatele õpilastele.
Programmis on Narva ümbruse looduskeskkonna tundmaõppimine, GLOBE programmi keskkonnamõõtmiste harjutamine, kogemuste jagamine GLOBE programmi toimimisest koolides ning kontaktide loomine erineva õppekeelega õpilaste ja õpetajate vahel.
Päevakava
NB! Päevakava ajaline jaotus võib veel muutuda!
GLOBE päev algab Narva Keeltelütseumis aadressil Kangelaste 32, Narva. Välitööd toimuvad kooli lähikonna looduses.

GLOBE päeva korraldamist toetab USA Saatkond Eestis

День программы GLOBE

Время: 18. апреля 2017 в Нарве.
Учащиеся и преподаватели из школ с разными языками обучения собираются в Нарве, для ознакомления с GLOBE программой;
осуществления GLOBE измерений; oбмена опытом и планирования новых GLOBE проектов.
Место: Нарвский Языковой Лицей, ул.Кангеласте, 32, Нарва, Эстония, 20608
Полевые измерения и наблюдения в окрeстностях школы.
Повестка дня

Спонсор: Посольство США в Эстонии.

The GLOBE Day in Narva

18th April 2017
Students and teachers of multilingual schools in Estonia are invited to Narva for learning and communication about the GLOBE Program. The GLOBE Day is hosted by the Narva Language Lyceum, and sponsored by the US Embassy in Estonia.
Agenda includes demonstration of the GLOBE Program in action:
sharing experiences on implementation of the GLOBE Program in schools;
field training of GLOBE measurements and observations;
and creating contacts for further collaboration between the Estonian-, Russian- and English-speaking teachers and students.
Venue Narva Language Lyceum, Address: Kangelaste 32, Narva, 20608
Field measurements in surroundings of school.

GLOBE õpilasseminar

17.02 toimub Tartus Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis GLOBE õpilasseminar. Tegemist on ühepäevase üritusega, kus räägitakse uurimistööde kirjutamisest, GLOBE andmebaasist ja GLOBE andmete kasutamisest.

Oodatud on huvilised 7.-12. klassidest, eriti aga 7. ja 10. klasside õpilased, kel on järgmisel aastal ees uurimis-või loovtöö kirjutamine!
Registreerumine ja programm globe.ee

GLOBE koolitus

9. -10. jaanuaril toimub Narva-Jõesuu Sanatooriumis GLOBE koolitus venekeelsetele õpetajatele. Kavas on GLOBE programmi üldine tutvustus (koduleht, andmete saatmine, mõõtmiskoha valimine) ning atmosfääri ja hüdroloogia, aga ka mõnede biosfääri protokollide harjutamine.